A jobline.hu Adatvédelmi tájékoztatója

A HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: HVG) www.jobline.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a HVG ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Adatkezelés célja

A HVG adatkezelését a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásainak teljesítése, a szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés létrehozása, annak tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a Honlap működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása, továbbá a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás hatékonyságának növelése, címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, az arra feliratkozott Érintettek számára, valamint piackutatás céljából végzi.

A HVG az Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a fent meghatározott célok érdekében kezeli és tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A HVG a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a HVG az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A HVG általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A HVG a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3. HVG mint adatkezelő megnevezése

Név
HVG Kiadó Zrt.
Székhely
1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Adószám
10226353-2-41
Cégjegyzékszám
01-10-041172
Bejegyzői bíróság
Fővárosi Törvényszéki Cégbíróság
Számlavezető pénzintézet
BB Nyrt.
Számlaszám
10102103-01000604-00000007
E-mail
jobline@hvg.hu
Telefon
+36 70 704 8843

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Regisztrációs adatok

A Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások jelentős részének igénybevételéhez az Érintettnek érvényes regisztrációval szükséges rendelkeznie. A regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások köréről az ÁSZF rendelkezik.

Az Érintett regisztrációját követően, az által megadott adatok tárolása az alábbi két csoportra osztható:

4.1.1. Az Érintett ún. „alapadatai”: Név, Nem, Születési dátum, Telefonszám

Az Érintettek alapadatai egy ún. „Kulcs adatbázisba” kerülnek tárolásra a HVG által. A Kulcs adatbázis egy olyan adatbázis, amit a HVG portfolióba tartozó összes internetes oldal közösen használ, vagyis az Érintettnek a portfólióba tartozó valamennyi internetes oldalra érvényes a regisztrációja keletkezik, ha a Honlapra regisztrál.

4.1.2. Érintett által megadott „Egyéb” adatok

Az Érintett által megadott „Egyéb” adatok körébe azon személyes adatok tartoznak, melyet az Érintett, a regisztrációt követően megad a HVG számára. Ezen adatok opcionálisan az alábbiak lehetnek:

 • Munkatapasztalataival kapcsolatosan:
  • Amennyiben pályakezdő,
  • Munkáltató cég nevét,
  • Pozíció megnevezését
  • Munkába állás kezdetét és végét
  • Amennyiben jelenleg is ott dolgozik
  • Betöltött munkakör szakterületét
  • Betöltött pozíció szintjét, valamint, a
  • Pozíció részletes bemutatását.
 • Tanulmányaival kapcsolatosan:
  • Intézmény nevét
  • Képzés megnevezését
  • Képzés típusát
  • Végzettség fokát
  • Kezdés éve - végzés éve, illetve, hogy a
  • Tanulmányai még folyamatban van.
 • Nyelvismeretre vonatkozó adatok:
  • Nyelv
  • Nyelvtudás szintje
 • Általános adatok:
  • Lakóhely
  • Fizetési igény

Egyéb ismeretek körében pedig az Érintettnek lehetősége van megadnia, amennyiben rendelkezik vezetői engedéllyel.

Az Érintettnek továbbá lehetősége van dokumentumokat, így különösen önéletrajzát is felötleni a Honlapra a megadott formátumok egyikében, melynek kereshetőségéről az Érintett dönt. A kereshetőség tiltása esetén az Álláshirdetők csak az Érintett által megadott adatok között tudnak keresni, a feltöltött dokumentumok között azonban nem.

Érintett a Honlapon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az önéletrajza iránt érdeklődő Álláshirdetők, az általa megadott elérhetőségeken megkereshetik (e-mail cím, telefonszám). Az Érintettek által megadott ezen egyéb adatok az ún. „Jobline adatbázisban” kerülnek tárolásra, mely adatbázis azonban a HVG portfólióban szereplő adatbázisoktól már elkülönül.

Az Érintettek által megadott adatok publikusak, azokat az Álláshirdető partnerek láthatják. Ez alól kivételt képeznek a jobline rendszerébe feltöltött fájlok, amelyek kereshetőségéről az álláskereső utólagosan, a feltöltést követően nyilatkozhat.

4.2. Anonim módon kezelt adatok

HVG lehetőséget biztosít az Érintett számára, hogy a Honlapon található munkaadókkal kapcsolatban anonim módon értékelést adjon, a munkaadót előre meghatározott szempontok szerint értékelje. Az értékelés megadása regisztrációhoz kötött, HVG az értékelést közzéteszi a www.jobline.hu oldalon, de az értékelés megadását követően az értékelés nem lesz az Érintettel összefüggésbe hozható.

A HVG kifejezetten csak bírósági, vagy hatósági eljárás esetén, bírósági, vagy hatósági megkeresésre szolgáltat adatot arról, hogy az értékelést melyik Érintett adta.

4.3. A munkaadói profil kezelésével kapcsolatos adatok

A munkaadóknak lehetősége van saját profilt létrehozni, ahol saját adataikat a munkavállalók számára tájékoztató jelleggel közzétehetik. A profil kialakításával és karbantartásával kapcsolatban HVG a munkaadónak a profil kezelésével megbízott munkavállalója nevét, munkakörét és email címét kezeli, a munkavállalónak a profil igénylése során megadott hozzájárulása alapján. Az adatkezelés időtartama a profil megszüntetéséig, vagy a munkavállaló általi törlés kéréséig tart.

4.4. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a HVG rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a HVG fér hozzá.

A HVG rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor illetve a HVGval történő kapcsolatfelvételekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap html kódja a HVGtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie-k

A HVG, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

5. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott, jelen dokumentum 4.1.1 pontjában meghatározott, ún. „alapadatok” körébe tartozó személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Jelen dokumentum 4.1.2 pontjában meghatározott, ún. „Jobline adatbázisba” tartozó adatok a HVG által, legfeljebb az adatok 1 év után törlésre kerülnek.

A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Azon adatokat, melyek a HVG „Kulcs adatbázisába” kerülnek, a HVG portfoliójába tartozó internetes oldalak működtetését ellátó munkatársak jogosultak megismerni. Ezen adatokat HVG illetve HVG belső munkatársai nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

A 4.1.2. pontban meghatározott, a „Jobline adatbázisba” tartozó adatokat a HVG azon munkatársai jogosultak megismerni, akik a Honlap üzemeltetésével közvetlenül foglalkoznak.

Az Érintett a „Jobline adatbázisba” való adati feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a HVG az által nyújtott az szolgáltatások – így különösen az ún. „önéletrajz szolgáltatás” – körében a vele szerződéses viszonyban álló Álláshirdetők számára, az adatbázisban szereplő adatokat elérhetővé tegye.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a HVG adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. HVG az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a HVG által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

A HVG az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, valamint az adatvédelmi incidensekről, annak körülményeiről, hatásáról, valamint az elhárítása érdekben megtett intézkedésekről. HVG a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a HVG munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. HVG a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat HVG a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A HVG zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. HVG a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.4. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

HVG nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából. A nyilvántartás tartalmazza az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket.

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amikor személyes adat jogellenes kezelésére vagy feldolgozására kerül sor, így különösen, ha a HVG rendszeriben tárolt adatokhoz jogosulatlan személy fér hozzá, az adatokat bárki jogosulatlan megváltoztatja, továbbítja, nyilvánosságra hozza, törli vagy megsemmisíti, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés esete is.

7.5. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a HVG jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A HVG ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

A HVG kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

9. Hírlevél

A HVG lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre a regisztráció során. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. HVG a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben HVG minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a HVG csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A HVG a hírlevélre történő feliratkozást követően álláskereséssel kapcsolatos levelekkel és a HVG egyéb tevékenyégével kapcsolatban keresheti meg Érintettet direkt marketing célból.

10. Adatbiztonság

HVG kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Egyéb rendelkezések

HVG fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek Honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2016.03.04.